Konto oszczędnościowe – na co zwrócić uwagę dokonując jego wyboru?

Konto oszczędnościowe zaliczane jest do bezpiecznej formy oszczędzania. Posiada ono wiele zalet, dlatego też jest tak popularnym produktem bankowym. Konto skierowane jest dla każdej grupy osób, także nieposiadających wiedzy na temat rynków finansowych. Zakładając je nie podejmuje się ryzyka utraty swoich oszczędności. Klient może przez cały okres trwania rachunku dysponować swoimi pieniędzmi bez utraty odsetek, inaczej niż w przypadku lokaty. W każdym momencie można dopłacać kolejne oszczędności, by mogły być oprocentowane i generowały zysk. Konta oszczędnościowe to niejako połączenie lokaty i rachunku osobistego. Jest produkt bankowy oferowany niemal przez każdy bank, jednak na różnych warunkach. Poniżej zostały wyszczególnione kilka cech, na które warto zwrócić uwagę dokonując wyboru konta oszczędnościowego.

Oprocentowanie – Konta oszczędnościowe cechuje oprocentowanie zmienne, w każdym czasie trwania umowy może ulec obniżeniu. Od dłuższego czasu cechują się niską stawką oprocentowania, oszczędności nie są chronione nawet przed inflacją. Dlatego też klient może nie mieć realnego zysku.saving account

Wymóg założenia rachunku osobistego lub lokaty – Banki stawiają różne wymogi zakładającym konto oszczędnościowe. Często jednym z nich jest uzależnienie założenia takiego konta od posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR). Często rachunki te są związane z dodatkowymi opłatami. Równie często wyrabiana jest do rachunku karta płatnicza. Opłaty związane z takim rachunkiem oraz kartą mogą obniżyć wypracowany zysk, a nawet przynieść klientowi stratę.

Inne wymogi nakładane przez banki – Zdarza się, iż banki oprócz założenia rachunku osobistego, wymagają także co miesięcznych określonych wpłat. Zazwyczaj jest to kwota około 1000 zł, czasem także wymagają transakcji o określonej kwocie kartą płatniczą. Gdy wymogi te nie są spełnione pobierana jest opłata z konta. W niektórych przypadkach odsetki są naliczane, gdy w danym miesiącu nie było wypłaty z konta.

Wypłaty z konta oszczędnościowego – Klient może swobodnie dysponować zgromadzonymi pieniędzmi na koncie. Jednak banki zazwyczaj określają ile wypłat w danym miesiącu jest bezpłatna. Zazwyczaj tylko pierwsza z nich nie wiąże się z opłatą, a każda kolejna może kosztować nawet 10 zł.

Karta płatnicza do konta oszczędnościowego – Tylko w niektórych bankach można wyrobić kartę płatniczą do konta oszczędnościowego. Usługa ta jednak łączy się najczęściej z dodatkową opłatą za kartę.

Wyższe oprocentowanie dla nowych środków – Banki nastawione są na zdobycie nowych klientów, którzy wniosą do nich swój kapitał. Z tego powodu często wyższe oprocentowanie przeznaczone jest dla nowych klientów. Najczęściej także określona jest górna granica obowiązywania wyższego oprocentowania, a pozostałe środki są objęte niższą stawką.

Zysk uzależniony od wysokości zgromadzonych środków na koncie oszczędnościowym – Bankom zależy na zgromadzeniu kapitału, dlatego najczęściej ustanawia progi. Im więcej środków zgromadzonych na koncie, tym wyższe oprocentowanie. Najczęściej po przekroczeniu danego progu cała suma zostaje objęta wyższym oprocentowaniem.

Oferta ograniczona czasowo – Banki kuszą nowych klientów dobrymi warunkami oferowanymi przy zakładaniu konta oszczędnościowego. Jednak zazwyczaj promocja trwa tylko przez jakiś czas. Po pewnym czasie zmieniają warunki, liczą na to iż klient nie zauważy lub nie będzie chciał się wycofać.

Przed dokonaniem wyboru konta oszczędnościowego warto rozeznać się w ofertach poszczególnych banków. Konto oszczędnościowe to produkt bankowy, który pozwala bezpiecznie inwestować i pomnażać swoje oszczędności. Jednak należy dokładnie zwrócić uwagę na warunki oferujące przez banki.

Dla tych którzy nadal mają problemy z odróżnieniem konta oszczędnościowego od lokaty: