FATCA – na czym polega i czy moje konto też może zostać zablokowane?

FATCA (czyli Foreign Account Tax Compliance Act) to regulacja uchwalona przez amerykański Kongres w 2010 roku. Jej głównym celem jest umożliwienie amerykańskim instytucjom podatkowym ściganie amerykańskich podatników, którzy za pomocą kont zlokalizowanych poza granicami kraju próbują ukrywać swoje dochody. Wprowadzenie w życie tej regulacji wymagało podpisania wielu umów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a poszczególnymi państwami – w tym Polski. Polska podpisała stosowne dokumenty i z dniem 1 grudnia 2015 roku FATCA weszła w życie. Ustawa budzi wiele kontrowersji i niedomówień – dlatego warto zapoznać się z jej głównymi założeniami.

Kto musi złożyć oświadczenie FATCA

Na mocy podpisanej umowy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi wszystkie instytucje finansowe działające w naszym kraju są zobowiązane do zbierania od posiadaczy rachunków (zarówno bankowych, jak i inwestycyjnych) specjalnych oświadczeń dotyczących tego, czy jest się amerykańskim podatnikiem. Instytucje finansowe miały obowiązek poinformowania swoich klientów o konieczności złożenia takiego oświadczenia – drogą tradycyjną (czyli poprzez wysłanie pocztą odpowiedniego zawiadomienia) lub drogą elektroniczną (na przykład poprzez umieszczanie odpowiednich komunikatów na stronach internetowych). Skutki niedopełnienia obowiązku złożenia FATCA może skutkować zablokowaniem rachunku bankowego. Jednak panika jest zupełnie niepotrzebna, gdyż obowiązek ten nie dotyczy wszystkich klientów, a jedynie tych, którzy dysponują majątkiem przekraczającym 50 tysięcy dolarów. Co ważne – limit ten dotyczy sumy wszystkich aktywów posiadanych w danej instytucji finansowej. Warte podkreślenia jest także to, iż oświadczenie FATCA należy złożyć odrębnie w każdej instytucji – tak więc klienci posiadający rachunki w kilku bankach muszą zarezerwować czas na wypełnianie odpowiednich dokumentów.

FATCA

Klienci polskich instytucji finansowych zostali podzieleni na trzy grupy:
– większość osób zakładających rachunek przed 30 czerwca 2014 roku nie jest zobowiązana do składania oświadczeń FATCA ( w tym przypadku dana instytucja finansowa weryfikuje dane na podstawie posiadanych informacji); w niektórych przypadkach klient może zostać poproszony o złożenie stosowanego dokumentu,
– klienci zakładający rachunek w terminie od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015 roku i posiadający środki finansowe przekraczające 50 tysięcy dolarów są zobowiązani do podpisania stosownego oświadczenia (klienci posiadający środki o niższej wartości nie muszą tego robić),
– klienci podpisujący umowę z instytucją finansową po 1 grudnia 2015 roku składają takie oświadczenie już podczas jej zawierania.

Obowiązek składania oświadczeń FATCA dotyczy także rachunków firmowych. W przypadku jednoosobowej działalności jej właściciel składa oświadczenie jako osoba fizyczna. Natomiast inaczej wygląda sytuacja w przypadku firm posiadających osobowość prawną – tutaj oświadczenie ma bardziej rozbudowaną strukturę i wymaga podania informacji o wszystkich beneficjentach w firmy.

Jak złożyć oświadczenie FATCA

Każdy klient, który jest zobowiązany do złożenia oświadczenia może zrobić to na trzy sposoby:
– w systemie bankowości internetowej,
– w placówce swojego banku,
– poprzez wysłanie go listem poleconym na właściwy adres.
Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować blokowaniem rachunków – jednakże nie wszystkich, a jedynie tych, których właściciele są zobowiązani do złożenia tego oświadczenia. W praktyce oznacza to, iż przeciętny Kowalski, który nie posiada środków finansowych przekraczających 50 tysięcy dolarów nie ma powodów do obaw. Więcej danych do poczytania tutaj oraz do pooglądania tutaj:

Dodaj komentarz